Könyvtárközi kölcsönzés

könyvtárközi kölcsönzés különböző könyvtárak együttműködésére építve látja el a felhasználókat a helyben nem elérhető dokumentumokkal. 

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) egy államilag kialakított és támogatott szolgáltatási rendszer, amely az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével a tagkönyvtárakon keresztül biztosítja a könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségét.

Az ODR-ben szolgáltató tagkönyvtárak teljes gyűjteménye a könyvtárhasználó rendelkezésére áll valamilyen formában. A hozzáférés biztosítására több technikai lehetőség van: a keresett dokumentumot eredetiben vagy (papíralapú, ill. digitális) másolat formájában biztosítjuk.
A könyvtárközi kölcsönzést a kistelepülési könyvtárak olvasói számára is biztosítjuk. Amennyiben olyan dokumentumot keres az olvasó, amely nem található meg a szolgáltatóhely állományában, akkor ahhoz könyvtárközi kölcsönzéssel juthat hozzá ingyenesen. Ez azt jelenti, hogy a kistelepülési könyvtáros a megyei könyvtár felé továbbítja a kérést, aki a saját vagy más könyvtár állományából teljesíti azt. A kérés leadható:

  • személyesen
  • telefonon
  • e-mailben
  • az ODR-en keresztül (a megyei könyvtár számára ez a legkedvezőbb, ha teheted, ezen az úton küldd kéréseidet!)

Fontos, hogy a könyvtárközi kölcsönzésről a kistelepülési könyvtáros nyilvántartást vezessen. A nyilvántartásban az alábbi adatoknak kell szerepelniük: 

  • a kérő neve
  • a dokumentum adatai
  • a kérés időpontja
  • a határidő