Az állomány gondozása, nyilvántartása

A könyvtárak elavult, rossz állapotban lévő könyveit leválogatjuk, majd a megmaradó állomány azonosításhoz szükséges adatait számítógépes adatbázisban rögzítjük. A könyvek gerincén egységes jelzeteket helyezünk el, hogy könnyebb legyen a könyvtári rend fenntartása, a könyvek visszapakolása. A dokumentumok nyilvántartása a Corvina integrált könyvtári rendszerben történik. A könyvtári gyűjteményekről internetes katalógusunkban együttesen és településenként is lehet tájékozódni.

A könyvtárak a megyei könyvtár rendszeréhez saját modulokkal kapcsolódnak, ezzel végzik olvasóik nyilvántartását, a kölcsönzést, előjegyzést. A Corvina használatát továbbképzéseken, konzultációkon tanítjuk meg a kistelepülési könyvtárosoknak.

vissza